Stavebněhistorické průzkumy – Mgr. Martin Šejbl

 

Zpracovávám stavebněhistorické průzkumy, archivní rešerše a poskytuji konzultace k historickým stavbám a nemovitým kulturním památkám. Přednáším a píšu články o stavební historii a architektuře.


http://https://stavebni-pruzkumy.cz