Revízie a odborné skúšky zdvíhacích zariadení

 

Revízie zdvíhacích zariadení, odborné prehliadky a odborné skúšky. Kurzy, školenia a aktualizácia osvedčení stavebných strojov. Technické prehliadky motorových vozíkov.


http://www.revitex.sk