Pravidla pro přidávání odkazů do katalogu

Účast v tomto systému je dobrovolná a zdarma, a provozovatel internetových stránek, které budou registrovány v systému (dále jen “uživatel”) přidáním odkazu souhlasí se všemi pravidly a zavazuje se je dodržovat!

Provozovatel může smazat weby, které:

a) nemají hodnotný obsah

b) jejichž obsah je v rozporu se zákony České Republiky

c) nejsou napsány v českém či slovenském jazyce

d) mohly by poškodit dobré jméno provozovatele.

Přidat komerční i nekomerční odkaz můžete zdarma do dvou kategorií.
Titulek a popis musí odpovídat obsahu přidané stránky. Klíčová slova by měla vystihovat největší část obsahu webu.
Zařazujeme pouze hotové a plně funkční weby.
Nepřidáváme odkazy na jednotlivé stránky prezentací, ale jen na jednu stránku domény.
Pokud je stejný obsah na více adresách, bude přidána pouze jedna adresa.

Zakázaná slova :

jediný, vše, největší, nejlevnější a všechna další „nej”. Tato slova budou automaticky smazána a upravována, takže pro Vás bude lepší když si je sami nahradíte jinými slovy.

Titulek (název stránky) :

Titulek webu v katalogu by měl být shodný s titulkem vašeho webu.
Titulek začíná Velkým písmenem a nesmí obsahovat celá slova VELKÝMI PÍSMENY, výjimkou jsou zkratky.

E-mail :

Email musí patřit majiteli webu, nebo jinému kontaktu, který ale musí být uveden na odkazovaných stránkách.

Popis (podrobnosti o stránce celými větami) :

Popis musí tvořit celé smysluplné věty. Druhá a další věta může být složená z klíčových slov.
Maximální délka popisu je 250 znaků.
Popis musí být gramaticky správně a včetně interpunkce (tedy včetně háčků a čárek). Pokud se tak nestane, administrátoři mají plné právo na to, aby to opravili.
Pouze řádově 10% popisu může být velkými písmeny.
Berte navědomí to, že pokud Vám váš web nestojí za popis, tak nám váš web nestojí za přidání do katalogu !

Výjimky z pravidel :

Správce serveru si vyhrazuje právo upravit titulek, popis, URL a kategorii dle svého uvážení, a odmítnout zařazení stránky bez dalšího vysvětlování.
Provozovatel je oprávněn prostřednictvím elektronické pošty uživateli zasílat informace, týkající se systému i dalších aktivit. Uživatel s jejich zasíláním, jež je podmínkou účasti v systému, výslovně souhlasí.