Oprava automobilov po krupobití bez poškodenia

 

Zaoberáme sa opravou automobilov po krupobití, preliačin po neopatrnom parkovaní a drobnom vandalizme metódou PDR ( Paintles Dent Repair ).


http://epdr.sk