Download

 

Shareware je označenie pre programy chránené autorským zákonom, ktoré možno s istými obmedzeniami používať a voľne šíriť. Ich obmedzenie spočíva v menšej ponuke funkcií alebo obmedzenia doby používania.


http://shareware.sk