Vzdelanie pre tvoju budúcnosť

 

Fakulta managementu UK ponúka štúdium manažmentu a medzinárodného manažmentu v slovenskom, anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku.


http://www.fakultamanagementu.sk