IPOI prevence proti podvodům

 

IPOI – Institut pro ověření identity je nezávislá organizace zajištující autorizaci a identifikace účtů třetích stran na základě vlastního softwarového řešení.


http://institutproovereniidentity.cz