Financování oprav a rekonstrukcí

Financování oprav a rekonstrukcí

Naše společnost zajišťuje kvalifikovaný průběh činností:
vypracování investičního záměru, zajištění vstupních podkladů, zajištění
výběrových řízení, odborný dohled nad realizací jednotlivých úkonů,
závěrečná vyhodnocení.

http://www.krpgroup.cz