Ekolevel s.r.o. – údržba kanalizací

Provádíme čerpání odpadních vod ze septiků, žump a odpadních jímek, dále nabízíme údržbu, čištění a opravy kanalizací, stoupaček, gulí, uličních vpustí, dešťových svodů, bezvýkopové opravy kanalizací údržbu komunikací, chodníků a veřejných prostor.

http://www.ekolevel.cz